home


     PROJEKT - "Na skládky nie sme krátki"

    Jedným z veľkých problémov slovenskej krajiny sú nelegálne skládky odpadov, často zarastené inváznymi druhmi rastlín. Tzv. divoké (čierne, nelegálne) skládky odpadov sú nielen estetickou škvrnou v krajine, ale predstavujú taktiež potenciálny zdroj znečistenia vody a pôdy a tým nepriamo ovplyvňujú aj naše zdravie.
    Ak aj Vás trápia divoké skládky vo Vašom okolí a chcete zastaviť resp. obmedziť šírenie inváznych rastlín, ktoré sú často pôvodcami rôznych alergií, je tu možnosť zapojiť sa do celoslovenského projektu Občianskeho združenia TATRY "Na skládky nie sme krátki!". Do projektu sa môžu zapojiť školy ale aj dobrovoľníci. Pre školy je pripravená putovná výstava, súťaž a prednášky. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť nielen ako lektori ale aj ako mapovatelia divokých skládok vo svojom okolí.
    Sprievodné materály:
    - informačný list OZ TATRY
    - návratka
    - info - Monitoring životného prostredia
    - info - Staň sa lektorom
    - Korešpodenčná škola ekológie
    - Edukačná výstava "TATRY NEZOMRELI!"Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám