home

   Aktivity a spolupráca

      [PROJEKTY] - [EKOVÝCHOVA] - [PRAKTICKÁ OCHRANA] - [SEMINÁRE A ŠTUDIJNÉ CESTY]   
      Jesenné poduajtia 2014

   • Medzi tradičné jesenné podujatia pre deti 3.-5.ročníka základných škôl v Brezne patrí Rozlúčka s letom, ktorú organizujú v septembri Mestské lesy Brezno v spolupráci s miestnymi organizáciami. Témou stanovišťa NAPANT-u bolo tento rok jedno z najzáhadnejších zvierat, jediný cicavec, ktorý dokáže v prírode lietať – netopier.
   • Posledný septembrový piatok sa už tradične koná v Banskej Bystrici podujatie s názvom Noc výskumníkov. Prezentuje žiakom i širokej verejnosti prácu vedcov i výskumy, ktoré aktuálne prebiehajú na Slovensku. Do tohto ročníka sa prvýkrát prihlásila aj Štátna ochrana prírody a to hneď s dvoma témami, ktoré verejnosti i deťom prezentovala – „Mokrý svet mokradí“ a „Spoznajme svet medveďa“.
   • 3.-5.10. sa konal už 2O.ročník akci Čistenie Nízkych Tatier (ČINT), tentokrát v okolí turistickej útulne Andrejcová.
   • Námetom exkurzie pre Univerzitu Mateja Bela na Španiu Dolinu bola Kontaminácia ekosystémov v krajine poznačenej baníckou činnosťou už od obdobia eneolitu. Traja pracovníci NAPANT študentov previedli rôznymi témami - históriou tohto významného územia, ochranou prírody a krajiny v danej oblasti, vplyvom baníctva na jednotlivé zložky ekosystémov – najmä na lesy a spôsobmi rekultivácie krajiny po banskej činnosti.
   • V dňoch 22. 10. - 24. 10. sa v základnej škole Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši konali ekovýchovné prednášky Správy Národného parku Nízke Tatry na témy: Les a jeho význam, Zo života včiel, Pazúrom a zobákom, Živočíchy Nízkych Tatier, Netopier, Voda a jej význam. Prednášok sa zúčastnilo 350 žiakov. ďalšie fotografie v galerii

      HYPERICUM 2014

    Viete ako prežiť v divočine? Viete rozlíšiť stopu rysa a vlka? Spoznáte, či pred vami kráčal medveď alebo diviak? Nepomýlili by ste si jedlú bedľu so smrteľne jedovatou bedličkou?
    To všetko a ešte omnoho viac museli vedieť súťažiaci v súťaži Hypericum 2014 organizovanom Správou Národného parku Nízke Tatry na amfiteátri v Heľpe. V tomto ročníku súťaže šlo doslova o prežitie v divočine. Táto téma bola rozdelená do niekoľkých stanovíšť, na ktorých sme preverili nielen spoznávanie stôp, zvukov a pobytových znakov rôznych druhov zvierat, rozlišovanie jedlých a nejedlých plodov a húb, ale aj znalosti o orientácii a pohybe v teréne, o tom, podľa čoho spoznať či je voda v potoku čistá, prípadne znečistená, alebo ako sa meria vek stromov.
    Hoci úlohy boli náročné, nakoniec sme spomedzi všetkých 57 súťažiacich z 10 škôl vybrali 6 víťazných družstiev, 3 v mladšej (1. - 4. ročník) a 3 v staršej kategórii (5. - 9. ročník). V mladšej kategórii sa na prvých troch miestach umiestnili deti zo ZŠ Heľpa, Beňuš a Polomka. V staršej kategórii získali ceny žiaci zo ZŠ MPČĽ v Brezne, ZŠ v Závadke nad Hronom a v Šumiaci. Aby však nebolo ľúto ani ostatným účastníkom, ktorí neboli ocenení, každý súťažiaci nakoniec dostal malý spomienkový darček. Veď predsa nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. :-)
    Nielen pre deti boli pripravené aj sprievodné aktivity. V prírode človek častokrát potrebuje nielen vedomosti, ale aj odvahu a šikovnosť. Tú si súťažiaci mohli vyskúšať pri prechode lanových preliezok, ktoré im pripravili chalani z Fun Zone Veža v Polomke. Zaujímavé hry a hádanky spolu s lesnými pedagógmi z LZ Beňuš čakali na deti v jednej z dreveníc a nakoniec si súťažiaci mohli pomocou šablón rôznych zvieracích stôp vytvoriť na plátené tašky netradičné ozdoby.
    Celá súťaž sa mohla uskutočniť vďaka sponzorom, ktorí prispeli materiálne, ale aj finančne. Veľké "ďakujem" patrí Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá poskytla ceny, reklamným firmám Reprint, HLP grafik a projektu Komprax slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, vďaka ktorému každý súťažiaci dostal darček a malé občerstvenie. ZŠ v Heľpe a obci Heľpa za poskytnutie priestorov a teplého čajíku.


    ceny do súťaže sú pripravené Príprava tvorivej dielne Príprava tvorivej dielne Občerstvenie a teplý čajík nachystaný pre účastníkov Registrácia Čakanie na stanovište Dážď nám vôbec nevadil - uvoľnená atmosféra Stanovište rastliny a huby Stanovište stopy, zvuky a pobytové znaky Tvorivá dielňa - maľovanie stôp na tašky U lesných pedagógov - sprievodné aktivity súťaže Lanové preliezky - sprievodné aktivity súťaže Lanové preliezky - sprievodné aktivity súťaže Ocenení v mladšej kategórii - ZŠ Telgárt Ocenení v staršej kategórii Odkazovník Vďaka Kompraxu si každý súťažiaci odniesol domov darček Všetci spolu, nakoniec sa usmialo aj slniečko


Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám