logo

   Aktivity a spolupráca

      [PROJEKTY] - [EKOVÝCHOVA] - [PRAKTICKÁ OCHRANA] - [SEMINÁRE A ŠTUDIJNÉ CESTY]   

     Čo zaujíma zahraničných vedcov na Chabenci?
   Ak sa pozriete na satelitný snímok južného svahu Chabenca cez Google Earth, objavíte uprostred svahu nad hranicou kosodreviny niekoľko pozdĺžnych rýh. Tie sú dôkazom gravitačných svahových deformácií (porúch). Príčina týchto deformácií je predmetom skúmania. Mohlo ňou byť zemetrasenie, alebo roztápajúci sa ľad počas posledného zaľadnenia, ktorý spôsobil celkovú nestabilitu svahu. Podobné deformácie svahov je možné pozorovať na hrebeni Smreka v Západných Tatrách a na hrebeni Poľskej Tomanovej vo Vysokých Tatrách. Spôsob akým tieto trhliny vznikli je dôležitý pre stanovenie ich budúceho vývoja. Na Slovensku boli tieto deformácie prvýkrát popísané Doc. Nemčokom v roku 1982. Práve vďaka knihe o Zosuvoch v slovenských Karpatoch, ktorú napísal a ktorá bola sčasti preložená aj do angličtiny, kroky niektorých zahraničných vedcov smerujú na svahy Chabenca. Aj nedávno navštívila Nízke Tatry skupina vedcov z poľskej akadémie vied z Wroclavi. Výsledkom ich práce bude porovnanie svahových porúch na Chabenci s podobnými, ktoré možno objaviť na Marse.

   FOTO 1: Línia svahovej deformácie zblízka, v pozadí Skalka.
   Línia svahovej deformácie zblízka, v pozadí Skalka

   FOTO 2. Priečny profil hrebeňa Chabenca s naznačeným pohybom svahu.
   Priečny profil hrebeňa Chabenca s naznačeným pohybom svahu.

   Záverečná správa z terénnych prác: SCIENCE REPORT ON GEOLOGICAL FIELD WORK CONDUCTED IN THE LOWER TATRAS NATIONAL PARK, JUNE 7-15, 2013; Olga Kromuszczy.ska, Daniel Mege; WROONA Research Group

      "Interpretácia prírodných lokalít" - postupy a metódy prezentácie prírodných lokalít pre verejnosť s dôrazom na územia sústavy NATURA 2000.
   Taká bola téma štvordňového stretnutia pracovníkov organizácií ochrany prírody, ktoré sa konalo v dňoch 15.-18.2.2005 v Křtinách v Moravskom krase. Pod záštitou Správy ochrany přírody ČR, Nadace Partnerství a spracovateľov projektu EU Phare Implementation of NATURA 2000; Czech Republic sa ho zúčastnilo cca 30 pracovníkov z CHKO a NP v Českej republike a jeden zástupca zo Slovenska (NP Nízke Tatry). Článok a fotografie tu.

      Na študijnej ceste do Krkonošského národného parku (Česká republika) sa zúčastnili Ing.Jasík, Ing.Danko, RNDr.Turis, Ing.Kuna, RNDr.Bačkor, Ing.Mezei, spoločne s troma pracovníkmi S-TANAP.

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám