home

   45. celoslovenský TOP

   V dňoch 12.- 17.7.2009 sa v areáli chaty Diamír v Nižnej Boci uskutočnil 45. celoslovenský tábor ochrancov prírody, ktorého hlavným organizátorom je Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. Na organizácii tábora spolupracovalo aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Obecný úrad v Nižnej Boci a ŠOP SR - Správa Národného parku Nízke Tatry. Tábora sa zúčastnilo viac ako 70 osôb predovšetkým zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Nemecka. Program tábora zodpovedá tradičnému heslu ochrancov prírody - Poznaj a chráň. Hlavným zámerom organizátorov je teda predovšetkým spoznať región v ktorom sa tábor koná, a to nielen jeho prírodné, ale aj kultúrno-historické hodnoty, a tak poukázať na potreby ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva. Zároveň však sa využíva odborný potenciál účastníkov tábora na zmapovanie a pozorovaných rôznych druhov rastlín, živočíchov, ale aj geologicko-geomorfologických zvláštností a rôznych problémov životného prostredia a ochrany prírody.

   V rámci tohto tábora jeho účastníci absolvovali geologickú exkurziu po okolí Nižnej Boce, ktorá bola zameraná aj na históriu baníctva a lokality starých štôlní a háld, po turistických trasách absolvovali výstup z Čertovice na Ďumbier so zostupom Starobocianskou dolinou, z Nižnej Boce výstup na Rovnú hoľu cez sedlo Črchľa, vrátane absolvovania náučného chodníka, zúčastnili sa exkurzie na VE Čierny Váh, navštívili malé múzeum čiernovážskej železničky a historické pamiatky pôvodnej osady Čierny Váh, zaujímavá bola aj návšteva expozícií Liptovského múzea - Maša a klopačka pri Kráľovej Lehote a Baníckeho domu vo Vyšnej Boci, kde sa nachádza aj minerálny prameň miestnej kyselky. Posledný deň tábora bol venovaný mykologickým nálezom a hubárskej poradni. Bohatý program absolvovali účastníci aj vo večerných hodinách v areáli tábora, kde sa konala napr. beseda so starostom obce Nižná Boca, so zástupkyňou občianskeho združenia Ramža, vrátane praktickej ukážky spracovania ovčej vlny, prezentácia o orchideách, prezentácia o expedícii do Nepálu a prezentácia o NP NízkeTatry spojená s besedou. Na tábore nechýbali ani také zaujímavosti ako táborová tombola, táborová hymna a ukážky exotických druhov živočíchov prezentované vedúcim ZOO marketu z Liptovského Mikuláša, ktoré zaujali dospelých aj deti.

   Oľga Removčíková
   predsedníčka ÚV SZOPK
Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám