logo

   Druhová ochrana

   Na území NP Nízke Tatry je v súčasnosti overený výskyt 174 taxónov chránených rastlín, pričom 138 z nich patrí medzi cievnaté rastliny, 7 medzi machorasty, 9 medzi lišajníky a 20 medzi huby. Výskyt chránenej limby - Pinus cembra je však druhotný, bola vysadená.   prehľad výskytu taxónov

   V Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska je uvedených 221 taxónov, ktoré rastú v NP Nízke Tatry. Spomedzi nich je 11 zaradených do kategórie kriticky ohrozené (kategória CR podľa IUCN), 45 (vrátane vysadeného kavyľa pôvabného) medzi ohrozené (kategória EN), 99 (vrátane vysadenej limby, hlaváčika jarného a jasenca bieleho) medzi zraniteľné (kategória VU), 65 medzi potenciálne zraniteľné (kategória LR:nt) a o 1 druhu sú nedostatočné informácie pre jeho zaradenie do predošlých kategórií (kategória DD).
   Na území NP Nízke Tatry rastie 13 druhov rastlín európskeho významu, spomedzi ktorých 8 patrí medzi vyššie rastliny a 5 medzi machorasty.   prehľad taxónov podľa kategórií ohrozenosti
      Fauna

      Flóra

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 •      - Fauna
       - Flóra
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám