logo

   Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


   Kamzík bol do územia národného parku umelo vypustený v rokoch 1969-1976. Týchto prvých 30 jedincov bolo odchytených v TANAP-e a odvtedy sa jeho stavy rozmnožili na dnešných približne 100 ks.

   Kamzík dosahuje hmotnosť medzi 24 - 36 kg a jeho výška v kohútiku sa pohybuje medzi 780-900 mm. Rožky sú na konci zahnuté a majú ich obe pohlavia. Je vynikajúco prispôsobený na život v drsných vysokohorských polohách. Dlhé kosti končatín sú robustnejšie a hrubšie a to mu umožňuje prekonávať väčšie výškové rozdiely a pri stúpaní sa pohybovať oveľa rýchlejšie. Podobne aj ratice sú prispôsobené podmienkam prostredia. Stred ratice tvorí elastický vankúšik z rohoviny - vďaka nemu sa kamzíkovi nešmýka na skalách. Okraje sú z tvrdej rohoviny, tá tvorí ostrú hranu. To mu umožňuje bezpečný pohyb po mäkkom podklade - sneh, pôda, mäkší ľad. Tieto výhody neplatia na tvrdom ľade, ktorý kamzík obchádza. Drsnému prostrediu je prispôsobené aj srdce - je v pomere k telu väčšie ako u iných zvierat, a plúca. Sfarbenie srsti je závislé od ročného obdobia. V lete má kamzík hrdzavú až hrdzavohnedú srsť, s tmavým až čiernym chrbtovým pásom. Zimná srsť je tmavá až hnedočierna a veľmi hustá. Dokonale chráni pred vlhkom a zimou. Typicky sfarbená hlava. Tmavá farba je len na temene hlavy, vrchnej strane ušníc, z ktorých sa ťahá cez oko až po nozdry. Ostatná srsť je žltobiela. Kamzík má veľmi dobre vyvinutý sluch a čuch, ale najlepší má zrak. Oči má na boku hlavy, takže má dobrý výhľad dopredu a do bokov. Takisto aj oko je prispôsobené extrémym svetelným podmienkam.

   Kamzíčia ruja začína niekedy už v polovici októbra a trvá do polovice decembra. Mláďatá sa rodia od konca apríla do prvých dní júna. Tesne pred pôrodom sa samica oddelí od stáda a skryto v kosodrevine privedie na svet jedno, vzácne dve mláďatá. Tie zostávajú pri matke až do narodenia nového mláďata. Pohlavne dospelé sú vo veku 2,5 roka.

   Kamzíky žijú v stádach, ktoré vedú skúsené kamzice. Samce sú samotári. Obýva alpínske a subalpínske pásmo. Za pašou vychádza na svitaní. Cez obed oddychuje v tieňoch skál. Na pašu opäť vychádza podvečer.

   Kamzík je vzácna zver, je veľmi citlivý na vyrušovanie a znečisťovanie životného prostredia. Preto je našou povinnosťou chrániť ho.

   (podľa materiálu: "Zvieratá Nízkych Tatier - Kamzík vrchovský", ZO SZOPK "Nízke Tatry" 2003)

   DOKUMENTY
      Kontaminácia prirodzenej trofickej základne kamzíka vrchovského tatranského v Tatrách a Nízkych Tatrách olovom a hliníkom - Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.


   PROGRAM ZÁCHRANY

   Program záchrany tatranského kamzíka spracovaný na roky 2002-2005 je projekt smerujúci k lepšiemu poznaniu a ochrane tohto jedinečného živočíšneho druhu. V rámci monitoringu kamzíčej populácie vám budeme vďačný za akékoľvek informácie o pozorovaní kamzíkov v Nízkych Tatrách. [NÁVRATKA]

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 •      - Fauna
       - Flóra
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám