home

   Národný park Nízke Tatry - prírodné hodnoty, história a súčasný stav ochrany územia (2007)

   obalka
   Brožúru si môžete stiahnuť vo formáte PDF [24 MB].
   (na obrázok alebo odkaz kliknite pravým tlačítkom myši a zvoľte "Uložiť")


   Obálka: Hrebeň Nízkych Tatier z Chabenca (foto: M. Kaliský)
   Vydal: Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici v roku 2007
   Zostavil: RNDr. Peter Turis, Ing. Marián Jasík
   Grafická úprava: Aries, Banská Bystrica
   Jazyková úprava: Mgr. Mária Jasíková
   Tlač: VKÚ, a.s., Harmanec
   Počet strán: 116 str.
   Náklad: 700 výtlačkov
   ISBN: 978-80-969696-4-7
   Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu “Doplnenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry” spolufinancovaného Európskou úniou.Menu

 • NP Nízke Tatry
 •    - súhrn
     - prírodné podmienky
     - analýza
     - využívanie
     - NECONET
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám