home

   Ročenka NAPANT

   Ročenku 2005 si môžete stiahnuť vo formáte PDF [2 MB].
   (na odkaz kliknite pravým tlačítkom myši a zvoľte "Uložiť")


   OBSAH


   1. Na úvod
   2. Niečo o Správe Národného parku Nízke Tatry
   - Organizačná štruktúra správy Národného parku Nízke Tatry k 1.5.2006
   3. Maloplošné chránené územia v Národnom parku Nízke Tatry
   - aktivity a zmeny v roku 2005
   - Zoznam MCHÚ V Národnom parku Nízke Tatry k 1. 5. 2006
   4. Lesníctvo Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
   - Riešenie náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
   5. NATURA 2000
   6. Praktická starostlivosť o chránené územia
   7. Geoinformačný systém
   8. Flóra
   9. Fauna
   - Ochrana a monitoring
   10. Prípravy podkladov pre štátnu správu
   11. Činnosť konzultačného zboru pri Správe Národného parku Nízke Tatry
   12. Strážna služba Národného parku Nízke Tatry
   13. Návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry
   14. Environmentálna výchova
   15. Informačné strediská
   16. Náučné chodníky
   17. Skúsenosti s využitím finančného príspevku v NAPANT v roku 2005
   18. Projekty
   19. Publikačná činnosť Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
   20. Spolupracujúce organizácie, zahraničná spolupráca a spolupráca s mimovládnymi organizáciami
   21. Činnosť členov stráže prírody
   - Spolupráca so SZOPK
   22. Financovanie Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
   23. Prevádzka web stránky Národného parku Nízke TatryMenu

 • NP Nízke Tatry
 •    - súhrn
     - prírodné podmienky
     - analýza
     - využívanie
     - NECONET
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám