home

   Ročenka NAPANT

   Ročenku 2006 si môžete stiahnuť vo formáte PDF [1,7 MB].
   (na odkaz kliknite pravým tlačítkom myši a zvoľte "Uložiť")


   OBSAH


   1. Príroda – výrazná súčasť životného prostredia
   2. Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák
   3. NAPANT a jeho organizačná štruktúra
   4. Niečo o Správe NAPANT
   5. NAPANT a maloplošné chránené územia v roku 2006
   6. NAPANT a finančné nástroje podľa legislatívy na úseku ochrany prírody a lesného hospodárstva
   7. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch v roku 2006
   8. NAPANT a finančný príspevok v roku 2006
   9. NAPANT a realizácia opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu v ochranných pásmach území s piatym stupňom ochrany v roku 2006
   10. NAPANT a lesníctvo v roku 2006
   11. NAPANT a NATURA 2000
   12. NAPANT a praktická starostlivosť – menežmentové opatrenia
   13. NAPANT a flóra
   14. NAPANT a fauna
   15. NAPANT a pytliactvo
   16. NAPANT a revízie chránených častí prírody v roku 2006
   17. NAPANT a chránené stromy v jeho území
   18. NAPANT a poľnohospodárstvo
   19. NAPANT a príprava podkladov pre orgány štátnej správy
   20. NAPANT a strážna služba
   21. NAPANT a štrukturálne fondy európskej únie
   22. NAPANT a environmentálna výchova
   23. NAPANT a turistické chodníky
   24. NAPANT a publikačná činnosť pracovníkov Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2006
   25. NAPANT a jeho financovanie v roku 2006
   26. NAPANT a web ako komunikačný nástroj
   27. NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRYMenu

 • NP Nízke Tatry
 •    - súhrn
     - prírodné podmienky
     - analýza
     - využívanie
     - NECONET
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám