logo

        PEŠIA TURISTIKA

     V Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme je peším turistom k dispozícii viac než 840 km značených turistických trás (TZT) a 15 náučných chodníkov.

     Základné pravidlá pre pešiu turistiku:
     • na území národného parku sa návštevníci môžu pohybovať len poturistických značených trasách, náučných chodníkoch a to v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka; toto obmedzenie sa nevzťahuje na okolie rekreačných areálov;
     • návštevníci sú povinní rešpektovať vyznačené uzávery chodníkov a trás;
     • na území národného parku je zakázané táboriť, stanovať a bivakovať mimo vyhradených miest;
     • vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou, snežným skútrom a záprahovým vozidlom je možný len na verejné a miestne cesty a vyhradené miesta v súlade s platnými právnymi predpismi, zakázaný je vjazd na účelové lesné a poľné cesty, ako aj mimo komunikácií;
     • zber rastlín, ako aj ich častí a plodov je v národnom parku zakázaný;
     • znečisťovanie prírodného prostredia odpadkami je zakázané;
     • zakladať oheň je povolené len vo vymedzených priestoroch rekreačných objektov a chát a na vyhradených táboriskách;
     • na území národného parku je možné vodiť psy len na vodiacom remeni a s náhubkom;
     • premiestňovanie prírodnín, najmä skál a stavanie kamenných kôp v národnom parku je zakázané;
     • v národnom parku a v jeho ochrannom pásme sú návštevníci povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu, alebo úhynu rastlín a živočíchov, alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia.

     Miesta vyhradené pre jednorázové prenocovanie na území národného parku
     • Predné sedlo (modrá TZT 2610); [GPS]
     • sedlo Andrejcová pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][img]
     • sedlo Priehyba (červená TZT 0801); [GPS]
     • sedlo Ramža pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][img]
     • sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo za objektom motorestu Čertovica); [GPS]
     • Ďurková v prípade naplnenia kapacity útulne (modrá TZT 2639, zelená TZT 5609); [GPS]
     • osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke; [GPS]
     • Hiadeľské sedlo (červená TZT 0801); [GPS]
     Okrem toho je možné využiť služby niektorého z ubytovacích zariadení na Čertovici, Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom [GPS] a Kamennej chaty na Chopku [GPS].
     Turistické mapy, vrátane GPS súradníc sú linkované v spolupráci s HIKING.sk

     Sezónne uzávery chodníkov
     • Kotliská – Žiar – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8447);
     • Poľana – sedlo Sinná – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8619);
     • Demänovské sedlo – sedlo Javorie – Krupovské sedlo – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8620);
     • Chata M.R.Štefánika – Ďumbier (po zimnom tyčovom značení) – v období bez súvislej snehovej pokrývky s hrúbkou minimálne 15 cm

     Informácie o stave chodníkov
     [ AKTUALITY ][ STARŠIE SPRÁVY ]

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - návštevný poriadok
     - náučné chodníky
     - turistika
     - FAQ
     - mapy
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám