logo

   Stav TZT č. 0801 E8, Čertovica - Kráľova hoľa

      Najhoršie úseky chodníka už spriechodnené

   [Pre ilustráciu ponechávame na tejto stránke aj stav z leta 2006 - úsek Zadná hoľa-Vápenica a údaje z GPS]

   Vzhľadom na neúnosnú situáciu a ubiehajúci čas sa z iniciatívy pracovníkov Správy NAPANT v spolupráci s Horskou službou a Lesmi SR pristúpilo koncom októbra k prácam na spriechodnení kritických úsekov hrebeňového chodníka na východ od Čertovice.

   Robil sa úsek od sedla Čertovica po prvé sedlo na východ od Ramže (nad dolinou Vyšná Tmavá), v tom období ostal neprerezaný cca 200 m usek od Bacúšskeho sedla na východ. Tento úsek dopílili pracovníci Lesnej správy Polomka.

   Hlavnou náplňou práce bolo prerezávanie popadaných kmeňov na TZCH, pracovná skupina na úseku od Ramže na východ však strávila väčšinu času odpratávaním hŕb haluziny, ktorá bola uhádzaná priamo na chodník z vyťažených plôch. Toto ešte niekoho počká aj na ďalších úsekoch, hoci by to mala byť povinnosť toho, kto kalamitný úsek spracovával. Okrem už spomenutých pracovníkov LS Polomka za zúčastnili šiesti chlapi z Horskej služby (úsek Čertovica - Bacúšske sedlo), štyria pracovníci LS Beňuš a šiesti zo Správy NAPANT (pracoviska L.Hrádok a Brezno). Poslednú horšie priechodnú časť od Havranej poľany nad obcou Polomka po Homôlku ešte mali dorobiť "horskáči".

   Keďže úsek je na viacerých miestach prakticky bez pásového turistického značenia, bol telefonicky so situáciou oboznámený značkár KST pán Miloš Kolárik, že drevo je odpratané, a môže sa urobiť oprava značenia.

   Dokumentačné foto z Bacúšskeho sedla:

      Článok Jána Roháča "Úsek Čertovica - Ramža opäť schodný!" si môžete prečítať na Hiking.sk

   k článku sú priložené na stiahnutie aj údaje o trase z GPS - download


      [Stav v lete 2006]

   Od druhého augustového týždňa je zlepšená priechodnosť hrebeňového chodníka (červená značka) v úseku Zadná hoľa - Veľká Vápenica. Niektoré kritické úseky boli prepílené, zatiaľ však má úsek charakter "zážitkovej trasy". [bližšie info]

          


   [body 1-10 na stiahnutie - *.wpt]


   úsek 1-2: sedlo za Lenivou - Ramža - v úseku Bacúšske sedlo - Ramža, veľmi ťažký prechod cez jeden porast, obchádzka južnou stranou, cez sedlo sa nedá prejsť; zdržanie cca 2-5 hod.
   úsek 2-3: Ramža - križovatka zvážnic - lepšie je obísť po lesnej ceste južnou stranou ako isť po hrebeni, najpr zísť v trase plynovodu na lesnú cestu a potom po vrstevnici až na križovatku, dĺžka cca 750 metrov, potom hore zvážnicou na hrebeň, kde prídete na červenú značku; zdržanie cca 30 min.
   [mapa úseku 1 - 3]

   úsek 3 - 4: križovatka zvážnic - Zadná hoľa - úsek s malými obchádzkami, celkom dobre prechodný; zdržanie 30 min - 1 hod.
   úsek 4 - 5: Zadná hoľa - Oravcová - úsek porastov s lokálnymi kalamitami, treba obcházať najlepšie po južnej strane; priechodnosť je sťažená zárastom kosodrevinou; zdržanie 1-2 hod.
   [mapa úseku 2 - 5]

   úsek 5 - 6: Oravcová - odbočka do Závadky n/Hronom - kalamita na prevažnom úseku, čiastočne ku koncu prepílená, nutné obchádzať, najlepšie po vychodených chodníčkoch od turistov; zdržanie 1 hod.
   úsek 6 - 7: odbočka do Závadky n/Hronom - Kolesárová - kalamita na prevažnom úseku, TZT prepílená, nutnosť podliezania a preliezania spadnutých stromov; zdržanie 1 hod.
   úsek 7 - 8: Kolesárová - sedlo Priehyba - vo vrcholovej časti Kolesárovej treba obchádzať zo severu, potom cez lúčne formácie k lesu a zase severnou stranou k porastom, kde sa v súčasnosti ťaží drevo, potom je chodník prepílený až do sedla, nutnosť podliezania a preliezania spadnutých stromov; zdržanie 1 hod.
   [mapa úseku 4 - 8]

   úsek 8 - 9: sedlo Priehyba - Veľká Vápenica - v spodnej časti kalamita, treba obchádzať a podliezať stromy, detto aj pod hornou hranicou lesa; zdržanie 30 min.
   úsek 9 - 10: Veľká Vápenica - turistická útulňa Andrejcová - iba lokálne spadnuté stromy, treba dávať pozor pod Heľpianskym vrchom sa ťaží; zdržanie 10-20 min.
   [mapa úseku 7 - 10]

   Poznámky:

   - zákon NR SR č. 326/2005 Z.z o lesoch tzv. "lesný zákon" zakazuje podľa § 31 ods.1 písm. f) vstup na pozemky, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov, sústreďuje sa drevo na odvozné miesto alebo sa plošne aplikuje chemické ošetrenie, t.j. ťaženie kalamitného dreva

   - "Využívanie lesov verejnosťou" - platia vydané nariadenia obvodných lesných úradov, vzhľadom na spracúvanie kalamity

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - návštevný poriadok
     - náučné chodníky
     - turistika
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám