logo

   Turistické útulne

   [ANDREJCOVÁ]    -    [RAMŽA]

   V roku 2005 S-NAPANT v spolupráci so SZOPK ZO "Nízke Tatry", Banská Bystrica uskutočnila projekt rekonštrukcie turistickej útulne ( ďalej TÚ ) Andrejcová. Na základe množstva pozitívnych ohlasov k tejto rekonštrukcii (návštevná kniha TÚ, web stránka NAPANT...) sme sa rozhodli v roku 2006 zrekonštruovať aj turistickú útulňu RAMŽA, ako ďalší záchytný bod na hrebeni Nízkych Tatier, určený v zmysle Návševného poriadku Národného parku Nízke Tatry, na prenocovanie turistov.
   Financie na uskutočnenie projektu boli poskytnuté z grantu Nadácie VÚB cestou Nadácie Ekopolis. Práce prostredníctvom fy OIZO, s.r.o., vykonala ZO SZOPK "Nízke Tatry".
   Na TÚ Ramža boli uskutočnené nasledovné zmeny: zemná dlážka bola nahradená drevenou, existujúca nadrozmerná piecka bola nahradená novou, čím došlo k uvoľneniu priestoru v zrube. Zároveň bola vybrúsená, naimpregnovaná a spevnená konštrukcia stavby. Zväčšením okenných otvorov a vytvorením vikiera sa zvýšila svetelnosť v objekte. Vytvorením nových priční na spanie sa mierne zvýšila kapacita zrubu a vybudovaním prístreška sa vytvorilo miesto na uloženie palivového dreva. Zabezpečením ohniska sme sa snažili minimalizovať možnosť vzniku požiaru. Bol zrekonštruovaný kontajner na uloženie odpadu a suché WC našlo svoje nové miesto. Na najbližšie obdobie naša ZO SZOPK prevzala aj starostlivosť o túto útulňu.
   Celú verejnosti prospešnú akciu bolo možné uskutočniť len za súhlasu vlastníka turistickej útulne - Urbárskeho spoločenstva Vyšná Boca, čím im dodatočne i touto cestou a samozrejme aj za Vás návštevníkov NAPANT, ďakujeme.


   Prosíme, dodržiavajte návštevný poriadok útulne a Národného parku. Pripravená je aj "domová" kniha, kde uvítame vaše postrehy a nápady. [Mailom môžete napísať tu.] Dúfame, že kniha i útulňa dlho vydržia bez ujmy...

   foto: pred rekonštrukciou

   foto: počas rekonštrukcie

   foto: po rekonštrukcii


   foto: počas odovzdania diela do prevádzky

   Vďaka iniciatíve niektorých jednotlivcov, ústretovosti všetkých zainteresovaných sa pristúpilo v roku 2005 k rekonštrukcii turistickej útulne ANDREJCOVÁ. Rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka programu “Obnovme Tatry”, financovaného z výnosov verejnej zbierky usporiadanej Kontom Orange, n.f. Program bol realizovaný v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Práce prostredníctvom fy OIZO, s.r.o. vykonala ZO SZOPK Nízke Tatry.
   Útulňa bola oficiálne uvedená do prevádzky po rekonštrukcii dňa 25.11.2005. za účasti Správy NAPANT, ZO SZOPK "Nízke Tatry", Ekopolisu, Horskej služby na Slovensku, LS Liptovská Teplička a OcÚ Liptovská Teplička.
   Prosíme, dodržiavajte návštevný poriadok útulne a Národného parku. Nachystaná je aj "domová" kniha, kde uvítame vaše postrehy a nápady. Dúfame, že vydrží bez ujmy...

   foto: pred rekonštrukciou   foto: počas rekonštrukcie   foto: po rekonštrukcii   foto: pri "kolaudácii"


Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - návštevný poriadok
     - náučné chodníky
     - turistika
     - FAQ
     - mapy
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám