home

  Náučné chodníky v NAPANT

  Náučný chodník Donovaly-Šachtička Náučný chodník Jakub Náučný chodník Demänovská dolina Náučný chodník Šachtička-Sásová Náučný chodník k minerálnemu prameňu Náučný chodník Sásovská dolina
   K 1.7.2004 bolo na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma bolo Správou NAPANT zriadených 6 náučných chodníkov. Ďalšie náučné chodníky a lokality (jednotlivé náučné panely) boli zriadené inou organizáciou, resp. súkromnou osobou, pričom Správa NAPANT sa na realizácii viacerých z nich podieľala odbornými konzultáciami.

   Donovaly
   -
   Šahtička
   Jakub
   -
   B.Bystrica
   Demänovská

   dolina
   Šachtička
   -
   Sásová
   L.Ján
   -
   L.Hrádok
   Sásovská

   dolina
   Pre základné informácie sú použité kresby z publikácie "Náučné chodníky a náučné lokality v CHÚ Slovenska"; SAŽP COPK, 1997

   Náučné chodníky v územnej pôsobnosti NAPANT vybudované inou organizáciou, resp. súkromnou osobou

   viac  viac

    · k Demänovskej jaskyni slobody (SSJ)
    · k Demänovskej ľadovej jaskyni (SSJ)
    · Tále - golfové ihrisko (Šport Tále a.s.)
    · Spoločenstvo prírody - náučné panely Dolná Lehota (ZO SZOPK Nízke Tatry)
    · Národnou prírodnou rezerváciou Demänovská dolina (Ing. Jakub Vojtek, Demänovská dolina)
    · Ďumbierskym krasom (Milan Štéc, SPELEOKLUB Slovakia, Hronec)
    · Bacúch - Boca (občianske združenie Ramža)

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - návštevný poriadok
     - náučné chodníky
     - turistika
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám