logo

Novinky na webeŠtátnou ochranou prírody SR bol zriadený oficiálny web S-NAPANT
do úplnej migrácie zostávajú funkčné niektoré časti týchto stránok


oficiálny web ŠOP SR NAPANT


* august 2016
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO "Nízke Tatry" v spolupráci so Správou NAPANT si na rok 2016 naplánoval praktický výkon ochrany prírody v Prírodnej pamiatke (PP) Moštenické travertíny.
  Po prípravných prácach sa v sobotu 20.8.2016 konala prvá brigáda, ktorej sa zúčastnilo 12 profesionálnych a dobrovoľných strážcov NAPANTu.

      [viac informácií]


* máj 2016
 • Vzhľadom k tomu, že v posledných dňoch bolo medializované, či už na internete, alebo iných médiách, používanie chemických látok pri ošetrovaní resp. preventívnej ochrane lesných porastov v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) vydáva ŠOP SR Správa NAPANT nasledovné vyhlásenie.
  ŠOP SR Správa NAPANT ako odborná organizácia ŠOP SR je proti neodôvodnenému používaniu chemických prípravkov v chránenom území NAPANT, hlavne v maloplošných chránených územiach medzinárodnej i národnej sústavy chránených území s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany. V prípade nutného použitia chemických látok preferujeme predovšetkým ich bodovú (ručnú) aplikáciu a na takých lokalitách, kde je to nevyhnuté z dôvodu vysokého rizika ohrozenia ekologickej stability lesných porastov a bude mať použitie chemických látok, čo možno najmenší negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia.     [celý text vyhlásenia]


* marec 2016
 • Správa Národného parku Nízke Tatry aj v roku 2016 pripravila ekovýchovnú súťaž pre mladšie i staršie ročníky žiakov základných škôl - HYPERICUM.


*** 2016 ***

 • Ďakujeme, že chránite prírodu Národného parku. Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku !    PF 2016


* december 2015
 • Výzva pre návštevníkov Národného parku Nízke Tatry ohľadom nepoužívania zábavnej pyrotechniky počas Vianočných a Novoročných sviatkov. ČÍTAJTE, PROSÍME!

* november 2015
 • Fotky z akcie v MŠ Žirafka v Liptovskom Mikuláši, kde sme mali program "Strom náš kamarát", je to veľmi obľúbený program, realizovaný v mnohých škôlkach. V "akcii" kolegyňa Elenka Hančinová z pracoviska Liptovský Hrádok. -ALBUM-.

* november 2014
 • Ponuka ekovýchovných podujatí - Pracovníci Správy NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok pripravili ponuku ekovýchovných programov pre materské a základné školy v regióne. Programy na stiahnutie na stránke eko-ponuka.

* október 2014
 • Jesenné podujatia - Pracovníci Správy NAPANT venujú pozornosť ekovýchove počas celého roka. Občas sa ale podujatia nahromadia... podrobnejšie na stránke eko-správy a na facebooku

* máj 2014
 • Priechodnosť chodníkov v Nízkych Tatrách - Po veternej smršti v polovici mája treba počítať s tým, že množstvo turistických chodníkov v pásme lesa je zasiahnutých veternou kalamitou a že sa tu nachádza viacero vyvrátených stromov, ktoré nie sú prepílené pre nedostupný terén (mimo dosahu lesných ciest). Zle priechodné trasy možno očakávať na väčšine prístupových trás na hlavný hrebeň v pásme lesa).
  Aktuálny stav (podľa dostupných informácií z terénu) nájdete v článku na HIKING.SK.

 • HYPERICUM 2014 - tlačová správa vydaná k usporiadaniu prírodovednej súťaže pre deti základných škôl. Priebeh a výsledky súťaže budú zverejnené nielen na tejto stránke, ale tiež na facebooku NAPANT
  Malý projekt "Ako prežiť v divočine" je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax -- Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA -- Slovenský inštitút mládeže.

  Tlačová správa a fotografie z priebehu podujatia [link].

 • V tomto roku sa v Nízkych Tatrách uskutoční jubilejný - 50. Tábor ochrancov prírody, v dňoch 13. – 18.7.2014 v areáli lyžiarskeho strediska Opalisko pri obci Závažná Poruba. Hlavnými organizátormi sú Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Súčasťou programu tábora sú exkurzie zamerané na poznávanie prírodných a kultúrno-historických hodnôt územia, prezentácie a besedy, prípadne odborné prieskumy a brigády podľa potrieb štátnej ochrany prírody. Tábor je s medzinárodnou účasťou, keďže pravidelne sa ho zúčastňujú záujemcovia z Čiech a Nemecka.
  Pozvánka su základnými inštrukciami na stiahnutie.* február 2014
 • PRÍBEHY VODNEJ KRAJINY - Pri príležitosti Medzinárodného dňa mokradí (2.2.2014) si Vám dovoľujeme počas celého mesiaca február ponúknuť ekovýchovný program (nielen) v priestoroch budovy Správy NAPANT na Lazovnej ulici č. 10 v Banskej Bystrici zameraný na spoznávanie významu vody v krajine. Viac informácií nájdete v priloženom plagáte.
  Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Pre potreby ekovýchovy odporúčame aplikáciu pre zariadenia s OS Android (tablety, smartfóny) - Zvuky zvierat.
  Zvuky zvieratiek žijúcich na území Slovenska. Interaktívna aplikácia pre deti aj dospelých. Naučte sa rozpoznávať zvuky a názvy 68 vtákov, cicavcov, obojživelníkov a bezstavovcov. Aplikácia obsahuje domáce zvieratká a zvieratká žijúce vo voľnej prírode.
  Bližšie informácie a aplikácia na stiahnutie - ZVIERATKÁ by Michal Krupička* január 2014
 • PF 2014Ďakujeme, že chránite prírodu Národného parku. Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku !* júl 2013* jún 2013


* apríl 2013


* marec 2013


* február 2013


 • Ďakujeme, že chránite prírodu Národného parku. Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku !    PF 2013


* august 2012
 • Pri útulni Ramža prebieha ťažba dreva.
  V okolí útulne Ramža už niekoľko dní prebieha ťažba dreva. Ide o lesné pozemky, ktoré obhospodaruje subjekt Spolok bývalých urbarialistov Pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca.


* jún 2012
 • Rok s deťmi v Brezne
  Mapovanie inváznych rastlín, vymýšľanie príbehov písaných v snehu, výroba recyklovaného papiera, jaskynná expedícia, výroba špagátovej pavučiny, "válanie sudov" na lúke....To všetko a omnoho viac si mohli deti zo základenj školy v Brezne vyskúšať v rámci environmentálnej výchovy počas celého školského roka 2011/2012.


* apríl 2012


* marec 2012


* február 2012


* január 2012
 • Svetový deň mokradí - k dispozícii sú ekovýchovné materiály na stiahnutie

 • Dňa dna 27.1.2012 vo veku 87 rokov zomrel Ervín Velič (nar. 28.9.1924), pre NAPANT významný svojou prácou pri reintrodukcii kamzíka do Nízkych Tatier. V roku 2008 pri príležitosti 30.výročia NAPANT bol jeden zo štyroch ocenených za prínos k poznaniu a ochrane Nízkych Tatier.
  Príbuzní, priatelia a bývalí spolupracovníci sa s ním rozlúčili 1.2.2012 na miestnom cintoríne v Lopeji.
  Česť jeho pamiatke!
Ervín Velič (28.9.1924 - 27.1.2012)


* december 2011
PF 2012

Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku ! In Neuem Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg! Healthful and successful lucky New Year!

* november 2011
 • požiar v Národnom parku Nízke Tatry - informácia (doplnené 7.12.2011)


* júl 2011
 • zmena - s účinnosťou od 1.7.2011 je funkciou riaditeľa RCOP a Správy NAPANT poverený RNDr. Peter Morong


* máj 2011


* február 2011


* december 2010
PF 2011

Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku ! In Neuem Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg! Healthful and successful lucky New Year!

* máj 2010


* apríl 2010
 • pridané - HYPERICUM 2010 - informácie o aktuálnom ročníku prírodovednej súťaže pre deti základných škôl


* február 2010
 • pridané - pozvánka Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny. 6.marca 2010 v Liptovskej Tepličke
 • pridané - informácia pre návštevníkov - právna úprava o vjazde vozidiel do chráneného územia a jeho ochranného pásma [LINK]


* október 2009
 • pridané - brožúra Národný park Nízke Tatry - prírodné hodnoty, história a súčasný stav ochrany územia (2007)
  (na stiahnutie vo formáte pdf)


* august 2009
 • pridané - aktuálna ponuka ekovýchovných programov pre materské, základné školy, ako aj pre študentov a verjenosť [LINK]
 • upravené - maloplošné chránené územia, stav k 1.1.2009 [LINK]
 • upravené - Majetková ujma (Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania)- zosúladenie textu s platnou legislatívou - [LINK]
 • doplnené - 45. Tábor ochrancov prírody [LINK]


* júl 2009 - monitoring tlače


* jún 2009
 • opravených niekoľko technických chýb v Návštevnom poriadku
 • ďalšia aktualizácia stránok je dočasne pozastavená, ospravedlňujeme sa za neaktuálnosť; potrebné info radi poskytneme telefonicky alebo mailom


* december 2008
Veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku ! PF 2009
 • Správa NAPANT sa sťahuje - nová adresa - Lazovná 10, Banská Bystrica


* august 2008
pridané:
 • boli spustené časti webu v anglickom jazyku (základné informácie, sekcia pre návštevníkov)
 • prebudovaná bola sekcia webu pre návštevníkov, návštevný poriadok, informácie o turistických trasách a pod.


* júl 2008
pridané:
 • informácie o chemických postrekoch na území NAPANT a jeho ochranného pásma - LINK


* január 2008
pridané:
 • PF 2008 - LINK
 • "zelený" mail a telefónna linka na podporu informovania verejnosti o NATURA 2000 v NP Nízke Tatry - LINK
 • - Ponuka prac.miesta - LINK


* november 2007
doplnené:
 • Vystavená je Ročenka NAPANT 2006 (62 strán, PDF 1,7 MB) - LINK

* september 2007
doplnené:
 • Vystavená je publikácia autorov RNDr.Viliam Klescht, Ing. Dušan Valachovič - Ochrana živočíchov na pozemných komunikáciách, ŠOP SR, B.Bystrica 2002 (95 strán, PDF 191 MB, na stiahnutie ZIP 20 MB) - LINK

* jún 2007
doplnené:
 • otvorenie turisticko-informačného chodníka Tále - Trangoška - LINK
 • informácie o akciách a podujatiach - LINK

* máj 2007
doplnené:
 • pozvánka na Rangerský deň 2007 - LINK
 • informácie o chystaných akciách a podujatiach - LINK
upravené:
 • Zákaz vstupu na lesné pozemky v okrese Brezno, rozhodnutia OLÚ Brezno - LINK
 • Zoznam pracovníkov a kontakty - LINK


* apríl 2007
pridané:
 • Zákaz vstupu na lesné pozemky Lesov mesta Brezno, rozhodnutie OLÚ Brezno - LINK


* január 2007
pridané:
 • PF 2007 - LINK
 • Chránený areál Brvnište - LINK
upravené:
 • NPR Pod Latiborskou hoľou - LINK
 • Projekty, na ktorých pracujeme - LINK


* december 2006
upravené:
 • Využívanie územia - Hospodárenie v lesoch (doplnený Prehľad vlastníckych vzťahov) - LINK
 • Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže Bocian, opravené chyby - LINK
 • informácie o stave turistických chodníkov - LINK
pridané:
 • Vyhodnotenie reg.lovu medveďa hnedého 2005 - LINK
 • Kamzík - záverečná správa z výskumnej úlohy, M.Janiga - LINK
 • Netopiere - prieskum podkrovných priestorov kostolov - LINK
 • Hmyz - Chránené chrobáky Nízkych Tatier - LINK
 • Ekovýchova - pozvánka na výstavu JED V PRÍRODE - LINK

* november 2006
upravené:
 • adresár a kontakty na jednotlivých pracovníkov S-NAPANT - LINK
 • niekoľko liniek v odkazoch (doporučených stránkach) - LINK
pridané:
 • preložka turistického chodníka Tále - Trangoška - LINK
 • útulňa Ramža opäť naplno slúži verejnosti - LINK
 • práce na spriechodnení turistického chodníka čTZT 0801 - LINK

* august-september 2006
pridané:
 • Výstava BOCIAN - Východoslovenské múzeum Košice a Správa Národného parku Nízke Tatry Vás srdečne pozývajú na výstavu dd 25.8.2006 do 28.10.2006 v informačnom stredisku NAPANT (oproti obchodu Jednota), ktoré je otvorené každý prac. deň od 9.00 do 15.00
 • Ročenka NAPANT za rok 2005, na stiahnutie v pdf - LINK
 • ponuka výchovných programov pre deti Liptova - LINK

* júl 2006
upravené:
 • upozornenie na rekonštrukciu útulne Ramža na stránke pre návštevníkov - LINK
 • stav turistických chodníkov v oblasti Kráľovej hole - LINK
pridané:
 • informácie o výmere chránených území podľa jednotlivých katastrov - LINK
 • upozornenie na doplnok k zákazu vstupu do lesa v k.ú.Heľpa - LINK
 • podrobnejšie informácie o PR Barania hlava vrátane fotografií - LINK
 • k článku o medveďovi hnedom niekoľko fotografií zo Širokej doliny - LINK
* jún 2006
upravené:
 • prepracovaná podstránka "Aktivity a spolupráca" - LINK
 • zoznam maloplošných chránených území - LINK
 • priechodnosť turistických chodníkov, reakcie návštevníkov - LINK
pridané:
 • Správu NAPANT navšívila veľvyslankyňa Britského kráľovstva, pani Judith Macgregor - LINK
 • informácie o projekte "Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody" - LINK
 • plán hlavných úloh S-NAPANT na rok 2006 - LINK
* máj 2006
upravené:
 • informácie pre turistov, uzávery chodníkov - LINK
pridané:
 • jarné akcie (čítajte v akciách) - LINK
* marec 2006
upravené:
 • zimné sčítanie netopierov - LINK
pridané:
* február 2006
upravené:
 • informácie o Chránenom vtáčom území Nízke Tatry - LINK
pridané:
 • Finančný príspevok v NAPANTe - poznatky a skúsenosti z roku 2005 - LINK
 • odporúčané linky, pridané "Kráľova hoľa" - LINK
* január 2006
pridané:
 • informácie o Chránenom vtáčom území Nízke Tatry - LINK
 • informácie o vydanom Opatrení OLÚ Brezno - LINK
upravené:
 • informácie o stave turistických chodníkov - LINK
 • odporúčané linky - LINK

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Právne predpisy
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám
 • lang: deutsch lang: english