logo

   Vážení návštevníci,

   od 1.1.2005 je platný aktuálny návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma, v ktorom Vám chceme priblížiť zásady správania sa všetkých návštevníkov (turistov, športovcov ....) na území NAPANT. Tieto zásady vychádzajú zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý konkrétne vymedzuje činnosti podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody, resp. činnosti v danom území zakázané. Znenie zákona, vykonávacej vyhlášky a príslušné novelizácie nájdete na podstránke "legislatíva".

   Prosíme Vás, rešpektujte terénne značenie, ako aj usmernenia pracovníkov NAPANT-u, členov stráže prírody a ďalších zložiek ochrany životného prostredia.

   Prispejete tak k uchovaniu prírodných krás Nízkych Tatier.


   NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA
   VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004
   VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 11/2004 z 9.decembra 2004 (mení a dopĺňa po formálnej stránke Vyhlášku č.9/2004, z ktorej vypadli prílohy č.5 a 6, t.j. mapy miest vyhradených pre zjazdové lyžovanie a skialpinizmus)

   Výber z Návštevného poriadku (letáková verzia)


   Vjazd motorovým vozidlom (výklad právnej úpravy)


   [skialpinizmus] [horolezectvo, skalolezectvo] [paragliding] [cyklistika] [vodáctvo]


   na stiahnutie:

   návštevný poriadok (vyhláška a prílohy) dokument Word, archív *.zip
   vyhláška dokument Word, archív *.zip


   prílohy:

   1. mapa Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany
   2. dokument Word, archív *.zip Turistické chodníky, náučné chodníky, miesta a trasy vyhradené pre voľný pohyb peších návštevníkov na území národného parku; Cyklotrasy a vyhradené miesta pre individuálny vjazd a státie bicyklom;
   3. dokument Word, archív *.zip Vyhradené trasy a miesta pre kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma (miesta vyhradené pre jednorázové prenocovanie; lyžovanie - zjazdové, snowboarding, bežecké; skialpinizmus; horolezectvo, skalolezectvo a lezenie v ľade; paragliding a závesné lietanie; plavba na vodných tokoch; miesta vyhradené pre pohyb snežných skútrov; miesta na používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty; miesta vyhradené pre organizovanie verejných turistických a športových podujatí) podujatí
   4. dokument Word, archív *.zip Rozsah a spôsob dopravy osôb a predmetov osobnými horskými dopravnými zariadeniami (sedačkové lanovky)
   5. mapa Skialpinistický areál Chopok
   6. mapa Skialpinistický areál Kráľova hoľa   Jednou z úloh Správy NAPANT je tiež priblížiť prístupnou formou povolené, resp. zakázané činnosti v jednotlivých častiach územia. V teréne (na turistických smerovníkoch a značení národného parku) sú osadené tabuľky s aktuálnym znením najpodstatnejších častí Návštevného poriadku.

   Okrem toho Správa Národného parku umiestňuje v teréne na miestach, kde je vysoká pravdepodobnosť kolízie uvedenej činnosti a záujmov ochrany prírody tiež piktogramy so znázornením zakázanej činnosti.

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - náučné chodníky
     - turistika
     - FAQ
     - mapy
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám